Vítejte na webu Marine Corps Warfare League

Marine Corps Warfare League (MCWL) je dobrovolné uskupení jednotek USMC, zřízené za účelem sjednocení základních pravidel pro existenci airsoft skupin snažících se o reenacting jednotek USMC. Standardizace pravidel směřuje k co nejshodnější organizaci, výcviku a společnému fungování jednotek USMC bez ohledu na oblast působnosti jednotky. Liga USMC je otevřena každé stávající i nově zakládané jednotce USMC, přednostně jednotkám moderního typu. Členem se jednotka stává přistoupením na pravidla Ligy USMC a registrací. Členství je bezplatné. Povinností zúčastněných jednotek je řídit se pravidly Ligy. Právem zúčastněných jednotek je navrhovat nová nebo změny stávajících pravidel Ligy (po dohodě s ostatními jednotkami). Na WWW stránkách Ligy je možno umístit odkazy na stránky zúčastněných jednotek, případně jiné kontakty.