Op. Protector IV

17.08. – 19.08. 2007

Operační uskupení: USMC Task force PENDLETON, podléhající spojeneckému velení Task Force Wood

Recon Element:
1st Recon Bn.
2nd Recon Bn., Co. A
3rd Recon Bn.

Infantry Element:
1/3 Marines (IAF)
2/2 Marines 
2/8 Marines 
3/6 Marines 
3/7 Marines
2nd Recon Bn, Co. B (tým rychlé reakce)

Jednotka 1st Recon Bn. plnila úkoly dle potřeb velení USMC TF PENDLETON. Operační skupina PENDLETON měla následující úkoly – zajistí obranu určeného sektoru v době od 17. srpna, 19.00 hod do 19. srpna, 11.00 hod proti průchodu pašeráků z drogových kartelů na hranici mezi Venezuelou a Kolumbií s cílem zajistit pašované drogy a zlikvidovat síly kartelů. Průzkumné jednotky TF PENDLETON budou provádět průzkumnou činnost dle požadavků velení TFW, případně budou využity jako týmy rychlé reakce určené k podpoření obrany sektoru TF PENDLETON, či sousedících sektorů jednotek US ARMY. V případě potřeby může být kterákoli jednotka stažena z plnění svého úkolu k podpoře obrany hranice.

1st Recon Bn. dorazil do cílové lokality v pátek 2130 a ihned se zapojil do prací na obraně základny TF PENDLETON. Jednalo se především o instalaci elektronických nástrah a poplašných akustických zařízení na vnějším perimetru základny. Tuto činnost jednotka ukončila přibližně po dvou hodinách a poté držela hlídky společně s celou TF PENDLETON. Zhruba v 0100 byla aktivována nástraha na perimetru a členové 1st Recon Bn, se odebrali prozkoumat a vyhodnotit situaci. Narazili na nepřítele a po krátké přestřelce se stáhli po úspěšné reaktivaci nástrahy.

Během noci nepřítel ještě několikrát ohrožoval základnu, ale útok byl vždy odražen, především díky dobré práci všech jednotek zakopaných na perimetru. V 0700 byl 1st Recon Bn. vyslán na patrolu poblíž základny s úkolem průzkumu bezprostředního okolí a pozorování klíčové přístupové cesty. Asi za hodinu se celý tým vrátil bez navázání kontaktu s nepřítelem.

Okamžitě poté byla jednotce svěřena další patrola tentokrát hluboko do týlu nepřítele s úkolem průzkumu zastavěné oblasti a snahy lokalizovat kolumbijskou drogovou laboratoř. Tým byl vysazen v týlu nepřítele přibližně 2 km od základny. Po asi dvouhodinové infiltraci dorazil na místo určení a zahájil průzkum opuštěných budov. Situace byla znesnadněna vysokou aktivitou civilního obyvatelstva v oblasti. Během pátrání nebyl nalezen nepřítel, jen místní nezaujaté paravojenské síly, zjevně nesouvisející s celou operací. Během průzkumu obdržela jednotka zprávu z velitelství, že obrana základny byla oslabena a jednotka musela předčasně ukončit průzkumnou činnost, stáhnout se do extrakčního bodu, přesunout se na základnu a podpořit její obranu před stoupajícím tlakem nepřítele.

Cpt. Jochman uděluje poslední instrukce před vysláním průzkumného oddílu

To se úspěšně podařilo a asi ve 1445 byla jednotka opět vyslána jako předsunutá hlídka na perimetr s úkolem pozorování přilehlé komunikace, kterou nepřítel využíval ke svozu svých sil a k jejich následnému shromažďování. Tento úkol se protáhl a jednotka až do 1945 ležela skryta a hlásila na základnu všechny přesuny a aktivity nepřítele.

Průzkumníci při pozorování přesunů nepřítele

Okolo 2015 se jednotka dle rozkazu stáhla na základnu a při zpáteční cestě vpadla do zad nepříteli který utočil na pozice TF PENDLETON. Během krátké chvíle byl nepřítel eliminován střelbou doslova ze všech stran.

Poté působila jednotka 1st Recon Bn. na základně TF PENDLETON, kde plnila spolu se všemi průzkumnými jednotkami hlídkovou činnost na vnitřním perimetru.

V neděli ráno, okolo 0545 nepřítel z nenadání udeřil masivním útokem. Jednotka zmobilizovala svoje členy, posílila ihned potřebné pozice ve směru útoku o dva kulomety a zbytek jednotky průběžně zaplňoval okopy a obranná postavení jejichž osádky byly zabity. Takto nakonec jednotka držela dva okopy až do ukončení operace v čase 1100. Během celé operace utrpěla jednotka jen jedno KIA. Potvrzených zabití bylo 9.

SEMPER FIDELIS