Op. Steel Brothers

19.4.2008

Cíl mise: Po seskoku v nepřátelské oblasti (asi 25km2) zkonsolidovat týmy, provést průzkum určených cílů (počáteční tři rybníky zavlažovací kaskády v oblasti), nafotit nejslabší místa hrází a následně podle možností „odpálit“ 3 nejvýše položené hráze zavlažovacího zařízení.

Jednotka je rozdělena na 3 týmy, tým ALPHA a BRAVO má za úkol odpálit každý jednu hráz, následuje sloučení s týmem CHARLIE, který jistí případný přísun posil nepřítele do operační oblasti týmů ALPHA a BRAVO ze severu.

Společnými silami dokončit práci na třetí hrázi. Poté přesun do extrakční oblasti.

Průběh mise:
Při seskoku z letadla se dostáváme do silných turbulencí a pilot má co dělat, aby nás udržel v plánovaném místě seskoku. Seskakujeme, ale jsme větrem zaneseni každý jinam, a pochopitelně zcela mimo plánované místo dopadu. Pomocí satelitních vysílaček se spojujeme a zjišťujeme, že jsme od sebe vzdáleni několik kilometrů. Po týmech plánujeme společný sraz, odkud budeme pokračovat na místo mise.
Nejdříve se potkávám s PFC.Gaudym (AR týmu BRAVO) a přesouváme se společně na místo srazu. Při přesunu se nám podaří spojit s velitelem týmu ALPHA (Cpl.Thompson). Společně se domlouváme, že mu pomůžeme s plněním jejich úkolu, protože to máme při cestě. Postupně se spojujeme se zbytkem teamu ALPHA. Přesouváme se na místo cíle teamu ALPHA a úspěšně plníme úkol. Hráz byla nehlídaná, nepřítele jsme svou přítomností zjevně naprosto překvapili (přestože jsme se úniku informací právem obávali). Nebo si neuvědomoval strategickou důležitost našich cílů.


přesun týmu BRAVO do cílové oblasti

Dostáváme informaci od zbytku teamu BRAVO, že se jim podařilo bez boje a bez kontaktu s nepřítelem splnit i náš úkol, tak si volíme nové místo srazu poblíž třetí hráze. Přesouváme se k poslednímu cíli, kde máme 15 minut odpočinek. Mezitím jsou vyslány tři týmy pátračů na průzkum. Pozorováním přes hladinu rybníku zaznamenáváme pohyb na cílové hrázi, zjevně je hlídána a budeme muset bojovat.

PFC Gaudy jistí perimetr během přestávky

Opatrně vyrážíme vpřed. Pátrací skupiny provádějí za pohybu průzkum bojem. Zakopaný nepřítel je našimi pátrači překvapen, zahajujeme palbu a přecházíme do útoku. Spojenou palbou všech tří týmů je nepřítel poměrně rychle eliminován, procházíme přes jeho opevněné pozice na kraji hráze pouze se dvěma KIA. Napočítáváme 8 těl nepřítele. Zbývající dva vojáci hlídající kritické místo hráze již neznamenají v relativně otevřeném prostoru žádný problém. Hráz je naše. Proběhne blesková demolice, voda se valí do údolí.
Přesouváme se asi 5km na místo extrakce, zde zaujímáme kruhovou obranu a barevným dýmem signalizujeme přibližujícímu se stroji připravenost k extrakci.

modrý dým signalizuje blížícímu se stroji připravenost týmů k odletu

Jedeme domů, naše raněné vezeme s sebou.

SEMPER FIDELIS